VM - Featured products

Sortiment obchodu

Obchodní podmínky Výroba nábytku
logo7

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň? pro obě strany závazné.

2) Objednání zboží a služeb

Objednat zboží může občan i podnikatel osobně v prodejně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu, kde můžete nakupovat nonstop. 
Obchodovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce). 
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) Balné a poštovné

Objednané zboží si můžete vyzdvednout na naší provozovně v Holýšově, nebo Vám ho zašleme přepravní sužbou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena dopravného se může lišit i podle váhy, druhu objednaného zboží.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 2-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Zboží skladem expedujeme obratem. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

9) Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu, kdy je kupní smlouva uzavřena některým z prostředků komunikace na dálku. 
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží na prodejně nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím.
V případě osobního vrácení zboží na prodejně vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Prodávající se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně na prodejně nebo je přepravce doručí Prodávajícímu.
Pokud došlo ke snížení hodnoty vraceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Zákazník povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vracenou kupní cenu. Kupní cena je Zákazníkovi vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vraceného zboží. Pokud bylo zboží zákazníkovi zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá Zákazník právo na náhradu nákladů na přepravu.. 
Zboží poškozené Zákazníkem či zboží nekompletní nelze vrátit.


Odběratel nemůže odstoupit. od smluv:
-na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho potřebu

10) Porušení smlouvy

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání řádnému jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady ( vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

 


Prodávající:

 

Jan Pelnář
IČ: 72195908
DIČ: CZ8206191763

tel: 605 166 273
Poštovní adresa:
Milavče 82
Domažlice
344 01

 

Naše provozovna - kancelář a sklad:
Holýšov-bývalé kasárny
Holýšov
000 00


Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


O prodejci
Kontakt